• udržitelnost •

Nenajdete zde vysvětlení pojmu „co je to udržitelnost“ ani kázání vody, zatím co při psaní těchto řádků budu pít víno. Najdete tady pouze můj postoj, moje myšlenky a snahu o můj udržitelný život. Tento pojem se dnes objevuje stále více a to je moc dobře. Stává se tak všudypřítomným tématem, o kterém by se mělo […]